Uppgifter

upload pictures to flickrVill du vara säker på att du gjort alla uppgifter? Här får du en checklista.

  1. Presentera en kurskamrat.
  2. Rekommendera något.
  3. Referat (olika övningar och ett prov).
  4. Debattartikel med bild (olika övningar och ett prov).
  5. Bilduppgift (Malmömässa eller El).
  6. Marknadsföringsuppgift (visa marknadsföringen och berätta hur du tänkt).
  7. Redovisa fördjupningsuppgift under temat ”Språkvetenskap”: skriftligt i form av en PowerPoint och muntligt för kurskamraterna. Även ställa frågor till dem (gör dem aktiva).

 

Ibland kommer jag att be dig att skicka din text till Urkund för granskning. Då ska du skicka ditt arbete i form av en bifogad fil till adressen charlotta.wasteson.og@analys.urkund.se.

Andra uppgifter som kan komma:

Test på termer, epoker, viktiga personer, författare och verk: antiken till franskklassicismen. Mer ingående om 1700-talet och framåt.

Ge ingående respons till minst en kurskamrat på hans eller hennes text. Bearbeta texten efter den respons du fått från kurskamraten och läraren och sedan publicera texten på blogggen Elever & lärare tipsar & diskuterar.

Läsa en klassiker och skriva en loggbok kring läsningen av den.

Redovisa en klassiker med text, bild och ljud (/film). Målgruppen är en intresserad allmänhet och syftet är att de ska lära sig mer om några av våra mest kända klassiska romaner.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.