Språk och människa

Vi pratar om språk och hur man använder olika språk i olika situationer. Fundera genomgående (när du funderar över frågorna nedan) över vilka skillnader som finns och varför de finns. Ge gärna konkreta exempel!

 1. Vad är det till exempel för skillnad mellan privat och offentligt språk?
 2. Talar unga och gamla på olika sätt?
 3. Högutbildade respektive lågutbildade?
 4. Män respektive kvinnor?
 5. Uttrycker vi oss olika beroende på vilket yrke vi har?
 6. Eller beroende på var vi vuxit upp och gått i skola?
 7. Behöver man ett språk för att kunna tänka?
 8. Vilka olika typer av sätt att uttrycka oss på har vi (förrutom orden)?
 9. Har djuren något språk?
 10. Vad är ett välutvecklat språk och hur utvecklar man sitt språk?

Redovisa här vad ni kommit fram till när ni diskuterat frågorna!

2 Responses to “Språk och människa”

 1.   linuskarlsson
  maj 29th, 2012 | 09:07       

  1. Man pratar mer slarvigt och med sämre ordförråd hemma än när man är ute.
  2.Ja, efter som språket var annorlunda när de äldre var unga och de pratar ju fortfarande med det språket.
  3. Jag tror att högutbildade har ett bättre ordförråd än lågutbildade.
  4. Det tror jag inte, eftersom jag tror inte att könet har med språket att göra.
  5. Ja, det tror jag. Många byggare pratar ofta med bredare skånska, fast en kontorsarbetare eller en arkitekt pratar lite mer ”finare” mot rikssvenskan.
  6. Jag tror att omgivningen påverkar ens språk väldigt mycket. Speciellt föräldrarna, eftersom ett barn lyssnar på sina föräldrar.
  7. Jag tror inte att man behöver ett språk för att kunna tänka. Till exempel om man är döv från sin födsel så tror jag att man kommer på ett eget språk att tänka på eller ett eget sätt att tänka på.
  8. Man kan även uttrycka sig via kroppsspråk.
  9. Jag tror att de kommunicerar med kroppsspråk och deras olika läten, som är i likhet av ett språk.
  10. Ett välutvecklat språk är ett språk med stort ordförråd, man har även ett system med böjningar på ord och ändelser vid ord. Om man vill utveckla språket så är det främst att ha fler ord i förrådet.

 2.   Simon Adam Emil.
  maj 29th, 2012 | 09:14       

  Svenska frågor.
  1. Ordval, kroppsspråk, svordomar.
  2. Ja, språket förändras hela tiden.
  3. De högutbildade använder finare ord.
  4. Män använder grövre svordomar.
  5. Ja.
  6. Båda spelar roll
  7. Ja, ett språk eller bilder.
  8. Kroppsspråk
  9. Ja, läten och kroppsspråk.
  10. Ständigt uppdateras, skippa synonymer.