Språkvetenskap, fortsättning

Här kommer presentationen av språkens släktskap. Titta på den om du missade min föreläsning!

Några kontrollfrågor:

 1. Hur många språk finns det (ungefär) i världen?
 2. Varför är det så svårt att veta hur många de är?
 3. Vilket språk är störst?
 4. Vad är en ”språkfamilj” och vilken är den största språkfamiljen?
 5. Hur kan man ta reda på vilka språk som är släkt med varandra?
 6. Kan du namnen på några fler språkfamiljer?
 7. Vilka är de största språken i Sverige?

Här kan du testa dina kunskaper kring språk och hur de är släkt med varandra: http://testmoz.com/3450/

Är du nyfiken på eskimåspråken, så kan du läsa mer om dem här:  http://cwastes.skolbloggen.se/2011/01/19/nyfiken-pa-eskimasprak/

Här kommer en presentation av urnordiskan (fram till ca 800 f Kr):

Några kontrollfrågor:

 1. Vilket är runradens namn?
 2. Vad har det fått sitt namn utav?
 3. Varför är det så svårt att veta hur urnordiskan såg ut och lät?
 4. Hur har man gått till väga för att forska kring urnordiskan?
 5. Nämn några typiska drag!

Comments are closed.