Träna dig i nordiska språk

Via Skolverkets webbplats du se några riktigt bra nordiska kortfilmer på mellan 5  och 14 minuter:

Tema tolerans (15-19 år)

Paranoia 14:16 min, (dansk):To mot én 09:50 min, (norsk):

Se filmen Paranoia

Se filmen To mot én

 

Tema uppväxt (10-12 år, fungerar även för andra åldrar)

Houdinis hund 12:46 min (norsk)

Se filmen Houdinins hund

 

Tema humor (14-19 år)

Fisk 05:03 min (dansk)Hjemmekamp 09:40 min (norsk)

Se filmen Fisk

Se filmen Hjemmekamp
Till filmerna finns även uppföljningsövningar som tar upp filmernas innehåll och språk och ger lite språkhistorisk bakgrund:

Hämta kompendium Tema tolerans

Hämta kompendium Tema uppväxt

Hämta kompendium Tema humor

På Wikipedia kan du hitta en lista över de så kallade ”falska vännerna” mellan de olika nordiska språken. De är kul och nyttiga att känna till:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_falska_v%C3%A4nner/Nordiska_spr%C3%A5k

Visste du till exempel att om någon på norska säger till dig att han eller hon hade ingen ”anledning” att ringa dig, så betyder det bara att han eller hon inte fick något tillfälle att ringa? Och vet du vad som menas när din norske vän berättar att någon bakvasker dig? Det betyder att någon talar illa om dig, eller med andra ord baktalar dig.

Även Intresseföreningen Svenskar Andra Sidan Sundet (SASS) har en sida med ”lömska vänner”:  http://www.andrasidansundet.se/lomskaord.asp och det läskigaste av allt är kanske att listan är så lång! SASS har också samlat en lista över danska talesätt eller ordspråk. De berikar språket, men de gör det också svårare att förstå:  http://www.andrasidansundet.se/talesatt.asp

Behöver du ett lexikon, så finns till exempel Tradusa. I detta skandinaviska onlinelexikon kan du få hjälp med översättningar mellan danska, norska och svenska:  http://www.tradusa.se/lexicon/capere.jsp. Tvärslå innehåller översättningar till och från såväl svenska, norska (både bokmål och nynorska), danska, färöiska, isländska, finska och engelska:  http://ordbok.nada.kth.se/. Du kan till och med få ett ord översatt från alla dessa språk till alla dessa språk samtidigt, vilket innebär att du även kan få synonymer på ordet. Dessutom finns Sprogbro som är en dansk-svensk, svensk-dansk ordbok: http://www.sprogbro.org/.

På Goethe-tests kan du testa dina kunskaper: http://www.goethe-verlag.com/tests/index1.htm.

Lycka till!

Comments are closed.