Språkvetenskap

Vårt nästa arbetsområde blir språkvetenskap.

Här är vår målsättning:

STOFFET:

 1. Ni ska kunna redogöra för grunddragen i de europeiska språkens släktskap, ursprung och deras påverkan på svenska språket.
 2. Ni ska känna till huvuddragen i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta tider till våra dagar.
 3. Ni ska utifrån textstudier kunna se likheter och skillnader mellan de nordiska språken.
 4. Ni ska känna till minoritetsspråkens ställning i Sverige.
Dessutom (detta får vi ta separat efter våra grupparbeten):
 • Ni ska kunna se och diskutera kring språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort. Ni ska också kunna exemplifiera olika varianter av det svenska språket som sociolekter, dialekter och stilnivåer.

FÄRDIGHETERNA:

 1. Ni ska leta information (använd gärna flera källor och gärna flera olika typer av källor), sålla ut det viktiga i ett material och sammanställa det.
 2. Ni ska på ett tydligt, intresseväckande, engagerat och övertygande sätt presentera ert material för era klasskamrater. Var noga med hur ni planerar lektionen (i vilken ordning ni ska göra vad, vad är mest logiskt?)!
 3. Ni ska kunna anpassa er presentation efter er målgrupp (kurskamraterna) och ert syfte (att lära ut stoffet och göra kurskamraterna intresserade utav det).
 4. Ni ska ge konkreta och bra exempel på det som ni tar upp och ni ska visa att ni kan generalisera och dra egna slutsatser utifrån materialet.
 5. Ni ska använda någon form av hjälpmedel (till exempel overhead, projektor eller vita tavlan).
 6. Ni ska utföra en övning med era kurskamrater. Naturligtvis ska ni själva ha tänkt ut en möjlig lösning på övningen.
 7. Ni ska diskutera någon fråga med era kurskamrater. Naturligtvis har ni själva diskuterat frågan och ni kan ta upp olika aspekter på den.
 8. Ni ska göra några kontrollfrågor på stoffet som vi avslutningsvis testar era kurskamrater på.

Här kan du läsa om hur muntliga uppgifter bedöms: http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/bedomning/bedomning-av-muntliga-uppgifter/

Här är materialet vi ska utgå ifrån:

Vi utgår från boken Handbok i svenska språket. Dessa avsnitt ska vi dela upp mellan er:

Kap 37 Språkhistoria från urnordiska till Gustav Vasa (4 pers) och Kap 38 Språkhistoria från Gustav Vasa till vår tid (6 pers) Totalt 10 personer

– svenskan i världen, svenskan förändras och urnordiska: dessa avsnitt tar jag
runsvenska (ca 800-1225)
(2 personer, ca 15 min: Ebba & Angelica)
fornsvenska (1225-1526) och 
äldre nysvenska (1526-1732): Gustav Vasas tid och 1600-talet (3 personer, ca 20 min, Simon & Emil & Adam)

yngre nysvenska (1732-1900): 1700-talet, 1800-talet, tyskans, franskans och engelskans inflytande (2 pers, ca 15 min)
nusvenska (1900-talet och framåt): språkvårdsreformer, purism och engelskans inflytande (2 pers, ca 15 min)

Kap 39 Språken i Norden (10-13 personer)
Redovisningstid: ca 1½h, det vill säga ett helt lektionspass på 80 min, för att visa och lyssna till något exempel och göra några korta övningar och diskussionsuppgifter.

ursprung (2 pers, samma personer som tar sista avsnittet om invandrarspråk och minoritetsspråk)
danska (2-3 personer, ca 20 min, Sara, Emely & Josefin)
norska (2-3 personer, ca 20 min, Annie, Sandra & Hanna)
isländska (2 personer, ca 15 min, Albina och Sabina)
färöiska, finskasamiska och grönländska (2-3 pers, ca 20 min, Oscar, Linus och Mikael)
invandrarspråk och minoritetsspråk i Sverige (2 personer, och dessa tar även inledningen om ”ursprung” s 234-236, ca 15 min)

OBS! I kommentaren till det här blogginlägget ska vi lägga gruppindelningen. Hjälp mig genom att komma med önskemål på vilka områden ni vill jobba med!!

 

 

Comments are closed.