Språkvetenskap, steg 1

Steg 1 – ”Fyra S”
  1. Sök!
  2. Samla!
  3. Sålla!
  4. Sammanställ!

Tips på arbetsgång:

  1. Börja med att läsa igenom avsnittet i boken.
  2. Fundera över vad som är viktigt och intressant. Sammanfatta det med egna ord.
  3. Komplettera med andra källor. Vad saknar du? Vad vill du veta mer om?
  4. Sammanställ materialet från boken med det andra som du hittat och tycker är viktigt och intressant.
  5. Glöm inte att skriva upp vilka källor du använt. Lägg även länkar till det material som du hittat på nätet.

***

Nästa steg (steg 2) ska vi fokusera på nästa vecka och det kommer att innebära att du ska lägga till ett personligt perspektiv! Berätta till exempel vad du tycker är särskilt intressant och/eller viktigt eller personliga erfarenheter, jämförelser, generaliseringar eller andra tankar kring ämnet. Du ska också illustrera det som du talar om med hjälp av till exempel konkreta exempel, bilder, korta filmklipp eller tankekartor.

Comments are closed.