Tema Språkvetenskap: Ett konkret exempel

Jag läser avsnittet som jag ska hålla en lektion kring och sammanfattar det med egna ord. Det är inte lätt att sålla, för materialet är redan så koncentrerat, men jag strukturerar i alla fall upp det: Språk och språkens släktskap De flesta av språken i världen är släkt med varandra. För att visa deras släktskap […]

Språkvetenskap, steg 3

Sista steget är att ni ska tänka pedagogiskt: I vilken ordning ska ni säga och göra vad? Vad blir mest logiskt och tydligt? Hur ska ni lägga er PowerPont? Smidigast är kanske att ha den på sitt usb eller att använda sin egen dator vid presentationen. Tänk på att alla i gruppen bör ha materialet […]

Språkvetenskap, steg 2

Steg 2 Levandegör ditt material! Väck intresse! Visa engagemang och entusiasm! Visa att du är trovärdig! Lägg till ett personligt perspektiv! Berätta till exempel vad du tycker är särskilt intressant och/eller viktigt eller personliga erfarenheter eller tankar kring ämnet. Du kan också göra egna jämförelser, hitta på egna exempel eller göra egna generaliseringar. På så […]

Språkvetenskap, steg 1

Steg 1 – ”Fyra S” Sök! Samla! Sålla! Sammanställ! Tips på arbetsgång: Börja med att läsa igenom avsnittet i boken. Fundera över vad som är viktigt och intressant. Sammanfatta det med egna ord. Komplettera med andra källor. Vad saknar du? Vad vill du veta mer om? Sammanställ materialet från boken med det andra som du […]

Språkvetenskap

Vårt nästa arbetsområde blir språkvetenskap. Här är vår målsättning: STOFFET: Ni ska kunna redogöra för grunddragen i de europeiska språkens släktskap, ursprung och deras påverkan på svenska språket. Ni ska känna till huvuddragen i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta tider till våra dagar. Ni ska utifrån textstudier kunna se likheter och skillnader […]

Marknadsföring

Marknadsför en produkt eller tjänst på ett sätt som passar för en viss målgrupp. A) Börja med att besvara följande fem frågor! Tänk på de fyra P:na (konkurrensmedel): Produkt, Pris, Plats och Påverkan (och Personalen). Skriv också en kort kommentar om hur du har resonerat. Vilken målgrupp? Vilken kanal? (säljbrev, annons, reklamblad …) Vilket innehåll? Hur […]