Dags för kamratrespons och bearbetning

Nu är det dags att byta texter med varandra.

  • Vad är bra med texten? Ge konkreta exempel och skriv varför du tycker det är bra.
  • Är texten sammanhängande? Det vill säga finns det en tydlig röd tråd?
  • Är texten tydligt uttryckt? Det vill säga förstår du utan svårigheter vad skribenten menar?
  • Är argumenten tydliga? Är de övertygande? Är de väl underbyggda? Finns det korrekta källhänvisningar?
  • Är texten styckeindelad på ett logiskt sätt? Är styckena lagom långa (det vill säga inte en mening per stycke, men inte heller ett enda långt stycke med flera argument blandade)?
  • Kommer de olika avsnitten i en logisk ordning? Kan texten bli bättre om något avsnitt flyttas?
  • Är det en tydlig inledning? Väcker den intresse och/eller förklarar varför det är viktigt att läsa och bry sig om den fråga som debatteras?
  • Är det ett tydligt slut? Sammanfattar slutet det viktigaste i debatten och/eller återknyter det till textens inledning?
  • Finns det något i texten som du tycker saknas eller något som du tycker är överflödigt?
  • Kontrollera språket, till exempel: ordföljden, stavningen, de/dem, stor/liten bokstav i början av meningar och på namn (dock ej på veckodagar, månader eller högtider), särskrivningar, skiljetecken, satsradningar …

När ni fått kamratrespons ska ni bearbeta era texter och lämna in till mig tisdag 12/3 (vecka 11).

Comments are closed.