Att använda andras bilder och skriva källhänvisningar

Nu har du skrivit en debattartikel och det är dags att hitta en bild som passar till den. Problemet är att du inte kan ta vilken bild som helst. Du måste nämligen tänka på upphovsrätten. Ett sätt att komma runt problemet är att välja bilder med Creative Commons-licens. När du använder dem behöver du nämligen […]

Dags för kamratrespons och bearbetning

Nu är det dags att byta texter med varandra. Vad är bra med texten? Ge konkreta exempel och skriv varför du tycker det är bra. Är texten sammanhängande? Det vill säga finns det en tydlig röd tråd? Är texten tydligt uttryckt? Det vill säga förstår du utan svårigheter vad skribenten menar? Är argumenten tydliga? Är de […]

Uppsatstävlingar

Är ni tävlingssugna? Bokens dag har en uppsatstävling även i år. Årets tema är ”Boken” och uppsatsen måste skickas in före 31 maj. Här kan du läsa mer om tävlingen:  http://www.skillinge.com/bokensdag.html Varje år i februari är det Emerichfondens uppsatstävling för gymnasister ”Vad kan vi lära av historien?” Man kan skriva en text redan nu i vår, […]