Argumentation, del 2: skriva debattartiklar

Syfte

Du vill påverka dina läsare!

Bestäm dig för vad som är din tes! Tänk på att du ska kunna koppla den till dina programmål/din studieinriktning!

Hur vill du att dina läsare ska påverkas? Vad vill du att de ska göra eller tänka efter att ha läst din artikel?

Målgrupp

Din målgrupp är en bred allmänhet. Ha därför som målsättning att din insändare eller debattartikel ska kunna publiceras i Ystads Allehanda eller motsvarande. Anpassa ditt språk och din stil efter din målgrupp!

Innehåll och omfång

Bestäm dig för en tes som du kan koppla till dina programmål/din studieinriktning! Presentera den tydligt. Ha klart för dig vad som är syftet med din text!

Argumentera tydligt för din tes. Jobbar du för ett högre betyg ska du även ha med ett motargument som du bemöter. Tips: Ha tre argument för och gärna ett emot (detta måste dock i så fall bemötas förslagsvis med något av dina förargument).

Du ska i din text ta med stöd för dina argument som kommer från någon annan källa än dig själv (ur en text, en tabell, en bild eller liknande). Du ska, precis som i ett referat, redovisa varifrån detta material kommer (författare, titel, var och när det publicerats) och använda dig av referatmarkeringar. Utnyttja det material som du hittat så att det tjänar dina syften.

Texten ska vara på mellan 500 och 800 ord.

Tänk och uttryck dig självständigt!

Skriv vad du tycker och varför du tycker som du gör, hur du tolkar det som du skriver om och varför du tolkar det som du gör, etc. (Tänk på att inte endast skriva vad du tror att läsaren vill läsa, utan våga visa dig själv!)

Ge gärna både konkreta exempel på det som du skriver om och gör generaliseringar! Ta upp viktiga detaljer såväl som de stora sammanhangen!

Använd ditt eget språk! Dina tankar ska kläs i Dina ord! Då blir din text unik och intressant!

Litteraturhänvisningar och referatmarkörer

När du berättar om olika texter eller bilder så var noga med att presentera dem så att dina läsare kan hitta dem och själva läsa eller titta på dem! (T ex ”Även Peter Englund ger i sin essäsamling Brev från Nollpunkten från 1996 en mörk bild av 1900-talet och …”)

Skilj på det du refererar (andras tankar) och det som är ditt eget genom att använda dig av referatmarkörer när du refererar (t ex ”Englund avslutar sin text med att…”) och ”jag anser/tycker/tror/…” när det är dina egna tankar (t ex ”Jag tror att Englund vill säga följande med sin artikel…”/”Den texten får mig att tänka på…”).

Styckeindelning och satsradning

Något som många av er missar är när man ska ha nytt stycke och hur man markerar nytt stycke. Se till att du har detta klart för dig! (Allt som hör ihop ska stå ihop. Nytt stycke markeras med ny rad och indrag eller en blankrad.

Ett annat vanligt problem är satsradningar. Ett exempel: Jag har läst boken Brev från nollpunkten av Peter Englund, den fick mig att tänka på att…” Sätt punkt mellan fullständiga meningar (inte bara komma)!

Inledning

Tänk på att skriva en kort inledning där du väcker läsarens intresse och berättar vad din text kommer att handla om.

Den röda tråden

Se till att din text hänger ihop! Ha en väl genomtänkt disposition som markeras genom din styckeindelning.

Avslutning

Tänk på att skriva en avslutning där du avrundar din text (t ex genom att sammanfatta det viktigaste av det som du kommit fram till i din text eller genom att upprepa det centrala i din inledning, vilket gör att cirkeln sluts).

Resurs:

Jansson & Levander (2003) Handbok i svenska språket, s 148-150. På dessa sidor kan ni bl.a. läsa en typisk insändare om kopplingstvång av hundar och en debattartikel om att killar och tjejer bör gå i olika klasser.

Infokoll.se (http://www.infokoll.se/index.php/presentera-ny-kunskap) är en webbplats skapad av ämneslärare och bibliotekarier inom Umeå gymnasieskola i syfte att höja elevernas informationskompetens. Där kan du hitta bra material om vad som kännetecknar flera av våra vanligaste typer av texter, t ex argumenterande texter, krönikor, essäer, referat, recension, reportage och vetenskapliga rapporter. Denna adress kan du alltså ha nytta av inte bara nu och inför provet, utan även efter att du avslutat gymnasiet. Så här skriver de om att Argumentera:

Att argumentera innebär att vi försöker övertyga andra om en viss ståndpunkt. För att lyckas med det krävs det att vi har en tydlig åsikt, en tes, och skäl som stödjer den åsikten d v s argument. Argumenterande texter t ex insändare och debattartiklar lyckas med sitt syfte att påverka om tesen är tydlig och argumenten strukturerade.

Grundmodell för argumentation
Tes
Ställningstagande, åsikt
Förargument

Motargument
Argument mot motargument

Kännetecken för en argumenterande text
Skribenten är insatt i ämnet och har både fakta och värderingar som stödjer tesen
Inledningen väcker läsarens engagemang för frågan.
Tesen är tydlig
Förargumenten har en nära koppling till tesen
Motargumenten visar att skribenten är insatt i hur motståndaren tänker
Skribenten lyckas bemöta motargumenten
Styckeindelning som tydliggör textens delar: inledning, argumentation och avslutning.
Naturliga övergångar mellan styckena som binder ihop texten
Språket är varierat, slagkraftigt och effektivt. Hellre resonerande än aggressivt.”

 

Här får du fem snabba råd:

”Lilla Argumentationsskolan – bli en stjärna på att argumentera”   http://www.astarcan.se/snabba-tips/lilla-argumentationsskolan-5-regler/

Och slutligen några ord om retorik:
Känner ni till de tre begreppen som man brukar använda inom retoriken: logos, pathos och ethos? Här kommer ett citat från webbplatsen som kanske känns användbart:

”Det finns bara tre sätt att argumentera på, så vida du inte har tillgång till en pistol.
Logos, handlar om logiken. Här är alla fakta argument och plånboksargument. Detta är basen, men för att ta höjd i en argumentation måste vi även spela mot de andra sidorna i triangeln.
Pathos, handlar om upplevelse. Det är här vi knyter an verkligenheten, livet och det som berör oss mest känslorna. Här tar vi in målande exempel, här får vi människor att lyssna, känna igen sig och bli berörda.
Ethos, handlar om din trovärdighet. Är du en person som man kan lita på och kan man lita på det du säger. Detta är mycket subjektivt och avhängigt av situation. Tänk dig att du är på en cirkus, hur reagerar du på om clownen resp. teaterdirektören kommer och säger att det brinner?”

Lycka till med materialsamlandet och skrivandet!

Här nedanför i kommentarsfältet ska ni redovisa era teser! Jag har skrivit upp era namn i den ordning som de står på grupplistan och ni ska svara på kommentaren med ert namn och där skriva er tes.

68 Responses to “Argumentation, del 2: skriva debattartiklar”

 1.   cwaste
  februari 26th, 2012 | 10:40       

  Simon D

  •   Simon
   mars 1st, 2012 | 01:26       

   DETTA ÄR MIN TES!!!!!!! utbildning för praktikhandledare.

   •   cwasteson
    mars 1st, 2012 | 02:31       

    Menar du: Det behövs bättre (eller mer?) utbildning för praktikhandledare?

    Det du skrivit ovan är inte en tes (inte något påstående), för åsikten saknas. Förstår du hur jag menar?

    Vilken är alltså din tes?

 2.   cwaste
  februari 26th, 2012 | 10:40       

  Adam K

  •   Adam
   mars 1st, 2012 | 01:16       

   Köp in ny elektronik utrustning i skolor.

   •   cwasteson
    mars 1st, 2012 | 02:36       

    Det är en tes, men du behöver snäva in den mer.

    Vad är problemet? Är det att elektronikutrustningen inte är ny? Eller att det finns för lite elektronikutrustning? – Som du ser är det ett ord 🙂

    Behöver alla skolor detta? Eller bara gymnasieskolor med vissa programinriktningar? Eller även högstadier?

    Skriv din tes en gång till när du tagit ställning!

  •   Adam
   mars 5th, 2012 | 08:32       

   Byt ut den gamla elutrustningen för elprogrammen i gymnasieskolor
   Att behålla utrustning och material till skolor är mycket viktigt för arbete av praktiska övningar. Om man inte håller sin skola uppdaterad med sådant kan det vara förvirrande när man väl kommer ut i arbetslivet. Visst man vänjer sig rätt så snabbt vid nya delar, men det kan kännas förnedrande att fråga hur ett vägguttag öppnas (består av en del där man fäster kablar och en ytlig del som skyddar allt invändigt och mot fingrar) när man installerat dem oräkneliga gånger i skolan.
   Men det slutar inte där, om man ska gå runt i sin lokal i en halvtimme innan man hittar en fungerande del drabbar det ens utbildning väldigt mycket. Och man kan bli arg eller trött på det så att man slutar tillslut bry sig. Det kan då vara väldigt svårt för läraren med att handskas med eleverna och allt slutar i en ond cirkel.
   Men hur ska detta då kunna lösas? Skolor kan kanske inte köpa nya saker bara för elever. Men om man skapar ett sammabete mellan skola och arbetsliv. Om företagens anställda kollat lite snabbt på komponenter som dem byter ut, för renovering osv. Så kan man sortera upp dessa och läraren kan köra förbi och hämta någon gång i veckan. Inte bara bra för elevernas praktiska uppgifter men även för miljön och ekonomi. Om skolor ska beställa nya saker som ska skapas och fraktas så drabbas miljön på detta. Visst drabbar det miljön lite grann om läraren ska köra ut och hämta komponenter men knappast lika mycket som framställning av plast, maskiner till att sätta ihop och frakt till massa mellanhänder.
   Så ”köp” in ny elektronik i skolor, för elever, miljö och ekonomins skull.

   •   cwasteson
    mars 5th, 2012 | 03:18       

    Du har med många bra saker och har en tydlig tes: Den tekniska utrustningen bör vara väl uppdaterad.

    Du har flera argument för detta:
    Det är pinsamt (att inte kunna de enklaste saker för att man har tränat på fel utrustning).
    Det tar mycket tid och kraft att leta efter fungerande teknisk utrustning (men handlar inte det om ordning mer än om att det inte finns grejer?).
    Tänk efter om du har fler argument till varför det är viktigt. Kanske behövs det till exempel för att man ska lära sig saker som man behöver kunna när man kommer ut i arbetslivet?

    Du har en lösning på problemet: skolorna kan få utgallrade saker från företag i närheten och du har ett motargument mot detta och ett motargument mot motargumentet.

    Mitt förslag är att du byter tesen till: Företag bör bidra med teknisk utrustning till elprogrammet i närmsta gymnasieskola. Du har ju massor av bra argument för det i din text (då får du in allt som argument för och emot tesen).

    Vad tycker du om det?

 3.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:42       

  Linus K

 4.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:42       

  Mikael K

 5.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:42       

  Emil N

  • mars 1st, 2012 | 01:28       

   Högre standard på lärarna.

   •   cwasteson
    mars 1st, 2012 | 02:49       

    Det är en tydlig tes att argumentera för: ”Standarden på lärarna borde höjas”. Fundera över vad som saknas (på vilket sätt behöver standarden höjas? Är de för fula, för orättvisa, för okunniga, för oengagerade, vad?).

    Din tes skulle bli ännu mer intressant om du argumenterade för en lösning av problemet: beskriv alltså problemet och beskriv gärna även hur det ska kunna bli bättre (så att din text pekar fram mot en lösning. Förstår du hur jag menar? Alltså något i stil med: ”Inför intagningsprov till lärarhögskolorna” eller ”Inför examensprov för de studenter som går ut lärarhögskolan”, ”Inför högre krav på lärarstudenterna” eller på lärarna generellt (i så fall vilka typer av krav?) eller vad man nu kan göra för att lärarna ska bli bättre.

    Lycka till!

 6.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:42       

  Oscar P E

 7.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:43       

  Joel A

 8.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:43       

  Sara A

 9.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:43       

  Angelica G

 10.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:43       

  Ebba G

  •   ebba
   mars 1st, 2012 | 01:29       

   tes: köp inte kläder som är tillverkade av barnarbetare

  •   ebba
   mars 1st, 2012 | 01:41       

   Köpt inte kläder som är tillverkade under under dåliga arbetsförhållande

   Att billiga kläder ofta tillverkas under hemska förhållanden där många barn men även vuxna får slita för otroligt låga löner är oacceptabelt. I länder som bl.a. Indien och Kina kan de anställda jobba i över tio timmar i sträck utan mat och vila. Klädesplaggen köps sedan in av företag från andra länder får låga summor. På grund av detta kan företagen sälja kläderna till ett lågt pris och även tjäna på det. Många som köper kläder i affärer vet att det är så men köper kläderna ändå men många kunder vet faktiskt inte om att kläderna är tillverkade under så pass dåliga förhållanden.
   Det borde finnas något som gör det lätt att skilja på kläder som är tillverkade på bra och på dåliga sätt t.ex. som att Fair Trade finns bland matvaror så borde det finnas något liknande inom klädesbranschen. Även om kläderna skulle bli dyrare är det värt att betala lite extra och veta att de som tillverkar kläderna får en rimlig lön och arbetar under realistiska arbetstider. Om man såg klart och tydligt vilka affärer som hade kläder som tillverkats under bra förhållande och vilka som inte hade det så hade förmodligen fler valt det bättre allternativet. Detta resulterar i att fler företag skulle börja sälja kläder som är tillverkade under bra förehållanden och då skulle folk vänja sig vid priserna även om det kostade lite mer än vad det gjort tidigare.
   Om företagen slutar köpa in kläder från de som jobbar under dåliga arbetsförhållanden så finns risken att de blir arbetslösa i början men så småningom borde deras chefer inse att de måste höja lönen och sänka arbetstiderna för att företag ska köpa deras varor.

   •   cwasteson
    mars 1st, 2012 | 03:35       

    Oj, du har verkligen kommit igång bra! Du har fått med massor redan. Fint!

    Här behöv lite källor:
    I länder som bl.a. Indien och Kina kan de anställda jobba i över tio timmar i sträck utan mat och vila. (Hur vet du det?) Klädesplaggen köps sedan in av företag från andra länder får (för?) låga summor. På grund av detta kan företagen sälja kläderna till ett lågt pris och även tjäna på det. Många som köper kläder i affärer vet att det är så men köper kläderna ändå (här passar att du sätter punkt för meningen blir rätt lång och du har satt två ”men” efter varandra – variera gärna/stryk) men många kunder vet faktiskt inte om att kläderna är tillverkade under så pass dåliga förhållanden. (finns det källa för detta? Vet kunderna inte? Vill de inte veta? Låtsas de inte veta för att slippa få dåligt samvete? Finns det undersökningar som visar att de inte vet? Kanske kan du göra en enkel undersökning själv om du inte hittar statistik på det?)

    Bra att du kommer med ett förslag på lösning: man kan ha någon form av märkning av de varor som är tillverkade under goda arbetsförhållanden. Kanske borde det bli din tes istället? Då kan du berätta hur dåliga arbetsförhållandena som bakgrund till varför man måste införa en märkning (ev kan man använda det som argument för att märkningen behövs: för långa arbetsdagar, för många arbetsdagar, hälsovådlig arbetsmiljö och så ge konkreta exempel på detta som du också hittar källor till).

    … under realistiska arbetstider: förslag: under drägliga arbetsförhållanden eller under rimliga arbetstider.

    Bra att du har motargument: kläderna blir dyrare och bra att du bemöter det. Kanske kan du hitta stöd för påståndet att kunderna tycker att det är värt det? Om du inte hittar statistik för det så kanske du kan fråga folk på stan?
    Du har även motargumentet: att det kanske kan vara bättre att arbeta under dåliga arbetsförhållanden än att inte ha något arbete alls och även detta motargument bemöter du.

    Nästa steg: mer stöd för dina åsikter (till exempel källhänvisningar, statistik, konkreta exempel), jobba mer med din struktur (i vilken ordning du tar upp vad) och skriv en intresseväckande inledning och en tydlig avslutning.

    Lycka till!

  •   Angelica
   mars 6th, 2012 | 10:14       

   Förbjud import av textilvaror från prodocenter med dåliga arbetsförhållanden.

 11.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:43       

  Andreas J

 12.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:43       

  Albina K

 13.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:44       

  Josefine L

 14.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:44       

  Sabina L H

 15.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:44       

  Emely N

  •   Emely
   mars 1st, 2012 | 01:41       

   Min tes: Köp inte kläder som är tillverkade under dåliga omständigheter!

   •   cwasteson
    mars 1st, 2012 | 03:01       

    Tydlig tes: Köp inte kläder som tillverkats under dåliga förhållanden! Utmärkt!
    Lycka till!

  •   Angelica
   mars 1st, 2012 | 01:54       

   Tes: köp inte kläder som är tillverkad av dåliga arbetsförhållande

  •   Emely
   mars 1st, 2012 | 07:56       

   I dagens samhälle tänker folket inte på hur världshandeln fungerar. De tänker inte heller på hur kläderna som de köper har tillverkats. Eftersom vi inte ser hur kläderna görs så är det inget större problem för oss. Personer tänker mest på att allt skall vara billigt.

   Det stora problemet ligger främst hos personerna som gör kläderna. Kläderna som vi har på oss är det barn och vuxna som sitter och tillverkar dagarna långa. De har dåliga arbetstider, dåliga maskiner och allt ska gå väldigt snabbt. De får inte heller rätt arbetsutrustning som krävs för att tillverka t.ex. kläderna. De hanterar t.ex. farliga färgämnen utan skyddskläder. De flesta tillverkarna arbetar oftast under tvång.

   När vi går in i klädaffärerna här hemma i Sverige så kan vi hitta en billig tröja för 50 kronor. Det enda vi tänker på är att tröjan är billig. Men vi tänker aldrig på hur mycket tillverkaren får i lön för denna billiga tröja och vi tänker inte på hur tillvekarna behandlas. Tillverkarna får oftast lön som till och med är under minimumlön. Ungefär en dollar om dagen. En dollar är i ungefär 6 kronor, detta är väldigt lite. Att få 6 kronor i timmen finns det ingen som kan klara sig på. Tillverkarna har det väldigt stressigt och jobbigt på arbetet men har det även väldigt svårt efter arbetsdagen. De har inte råd att handla mat och har ibland inte ens tillgång till rent vatten.

   Vi kan istället göra valet och köpa kläder som inte är gjorda under tvång. Dessa barn har inget val utan vill endast försörja sin familj genom ett arbete. Detta är ett stort problem och vi kan försöka göra en god insats genom att kolla upp hur kläderna är tillverkade.
   Även svenska företag borde tänka på var de handlar sina kläder ifrån och hur tillverkarna behandlas! Tänk på tillverkarna!

   Jag är inte klar med med den än ska få med tydligare fördelar och även bemöta nackdelar. Ska även hitta statistiker. 🙂

   •   Emely
    mars 1st, 2012 | 08:04       

    oj nu blev det lite fel menade inte fördelar utan argement som gör att man inte skall köpa kläder som är tillverkade under dåliga omständigheter!

   •   cwasteson
    mars 5th, 2012 | 08:49       

    Bra idé att du försöker hitta lite statistik. Det är också bra med källor. Finns det till exempel någon väletablerad organisation som hävdar att det är så här?

    Bra att du tar upp minimilöner och hur stor den är. Det gör att du låter väl påläst.

    Jobba mer med strukturen. Försök att bena upp det, i stil med ”Mitt första argument för detta är …”, ”Mitt andra” och ”Mitt tredje” och glöm inte motargumentet och att bemöta det. Ett förslag kan vara att betona följande tre argument (som jag hittade i din text):

    farlig arbetsmiljö ( t ex gifter, farliga maskiner …)
    dåliga arbetstider (t ex stressigt, långa och många arbetsdagar …)
    dålig lön (det där om minimilönen …)

    Tja, det var bara ett förslag på hur du kan bena upp det.

    Fundera också mer över hur du ska inleda din text genom att väcka intresse och engagemang och hur du ska avsluta den (t ex genom att återknyta till inledningen).

    Lycka till!

  •   Emely
   mars 12th, 2012 | 08:55       
   •   cwasteson
    mars 16th, 2012 | 09:58       

    Vilken jättefin bild som passar jättebra till din text och som dessutom ligger under CC. Toppen!!!

 16.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:44       

  Annie O

 17.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:44       

  Hanna P

  •   hannah
   mars 1st, 2012 | 01:39       

   tes: facket och kollektivavtal är en trygghet!

   •   hannah
    mars 1st, 2012 | 01:40       

    Att gå med i facket är något alla kan grubbla över. Att betala en viss summa varje månad till sitt fack kan dock göra en stor skillnad. Om du blir arbetslös, skadad eller något annat händer dig kan ditt fack gå in och hjälpa till med en summa. Den summan är det du och andra i facket har betalt och det värdefullt i en sådan stund.
    Facket berättar även för dig vilka rättigheter du har och du inte har. Man har möjlighet till karriärcoaching, CV-granskning och hjälp med löneavtal. Om man är medlem i facket har man också möjligheten att påverka fackets viktigaste fråga, kollektivavtalet.
    Kollektivavtalet är mellan arbetsgivaren och facket om anställningsvillkoren på ditt jobb. Det är först och främst en trygghet för arbetstagaren. Det ger dig och dina arbetskamrater en stadig grund när det gäller semester, lön, pension och andra förmåner. Om du förhandlar på egen hand eller med stöd av facket kan du även få högre lön. Saker som tas förgivet så som sex veckors semester, ersättning för övertid och extra pengar vid ledighet är inte så självklart. Oftast så är förmånerna tack vare en bra förhandling mellan facket och din arbetsplats.
    Man kan oftast tycka att chefen är schysst och att det inte behövs ett kollektivavtal men det är som sagt en trygghet för dig. Det är frivilligt men en bra grund att stå på. Facket och kollektivavtal går lite i samma hand.
    Om företaget inte har kollektivavtal kan din chef betala dig med minimilön, då är det väl roligare att gå med i facket och ha ett kollektivavtal och kunna gå flera tusen plus om året?!

    •   cwasteson
     mars 5th, 2012 | 08:28       

     Hej!
     Du argumenterar tydligt för din tes.
     Vilka är dina tre argument? (Du har många och de är bra, men du kan kanske jobba mer med strukturen? Tänk igenom vad de handlar om: försök att bena upp det.)
     Motargumentet är tydligt: att chefen är schysst och det kanske känns som om det inte behövs något kollektivavtal, men ditt motargument mot motargumentet kan bli ännu tydligare. Varför behöver man facket och ett kollektivavtal trots att man kommer väl överens med sin chef?
     Innebär ett kollektivavtal alltid att man får flera tusen mer om året?

    •   Hannah
     mars 12th, 2012 | 09:06       

     http://www.flickr.com/photos/59937401@N07/5856649637/

     att betala en liten summa varje månad kan göra stor skillnad vid arbetslöshet eller sjukdom. bilden är från flickr och är tagen av Images_of_Money.

     •   Hannah
      mars 12th, 2012 | 09:07       

      bilden heter Pile of Euro Notes

     •   cwasteson
      mars 16th, 2012 | 10:00       

      Bra bildtext som gör det lätt att koppla bilden till texten och fin bild som du dessutom hittat under CC. Toppen!

   •   cwasteson
    mars 1st, 2012 | 02:59       

    Du har en tydlig tes: Det är tryggt att vara med i facket och att ha ett kollektivavtal.

    Lycka till!

 18.   cwasteson
  februari 26th, 2012 | 10:45       

  Sandra T

  •   Sandra
   mars 1st, 2012 | 01:35       

   Världshandlen gynnar mest dem rika länderna

   •   cwasteson
    mars 1st, 2012 | 02:55       

    Tydlig tes: världshandeln gynnar mest de rika länderna.

    Fundera över hur du vill vinkla din text: vill du lägga fokus på vilket sätt världshandeln gynnar rika länder eller vill du att det ska handla om orättvisan i att fattiga länder missgynnas (om de gör det?)? Vill du ha det första så är tesen rätt, annars kanske du ska skriva: Världshandeln missgynnar de fattiga länderna. Förstår du hur jag menar? Läs igenom din text och fundera var du vill lägga fokus.

    Om du skriver att världshandeln mest gynnar de rika länderna kan världshandeln även gynna de fattiga, men inte lika mycket, och det kan man så klart också skriva om. 🙂

    Lycka till!

   •   Sandra
    mars 12th, 2012 | 09:07       
    •   cwasteson
     mars 16th, 2012 | 10:03       

     Fin bild som passar bra till din text. Fundera över vad du ska ha för bildtext så att kopplingen blir riktigt tydlig för mottagarna. Bra att den ligger under CC och att den väcker så mycket känslor och tankar (det är tydligt att hon kommer från ett land som inte är privilegierat). Toppen!!!

 19.   Annie
  mars 5th, 2012 | 08:11       

  Alla människor orkar arbeta olika länge och alla klarar inte hur mycket som helst. Det finns vissa chefer som tror att ens anställda kan arbeta i all evighet. Men max timmarna här i Sverige ligger på 8 timmar per dag. Vissa tycker att det är för mycket och vissa tycker att det är för lite.
  Det finns några här i Sverige som vill att vi ska sänka antalet timmar som krävs för heltidstjänst till 6 timmar om dagen. De menar då att om vi sänker timmarna så behöver arbetsgivarna anställa fler personer och på så vis så minska arbetslösheten här i Sverige. Och det hade ju varit positivt!

  Men åter igen till arbetstider. De som arbetar heltid har rätt till en del saker, de har rätt 11 timmars vila. Vilket vi nog alla kan förstå! De har även rätt till 5 veckors semester. De har rätt till en timmes rast efter fem timmars arbete.

  Det finns en del personer som vill att vi ska höja timmarna på heltidsarbete. Vad dem då menar är att de tycker att många unga som arbetar heltid har mer ork över. Alltså att de skulle kunna arbeta längre. Om vi nu skulle införa det så hade man behövt sätta en gräns på hur länge man hade fått arbeta sådär. Men sen finns det personer som har någon skada eller liknande som försämrar deras arbetsförmåga och då borde de inte få arbeta längre än åtta timmar. På så vis så kan det skapa irritation hos andra arbetare.
  Så det bästa är nog om allt är som det är nu och förblir så.

  •   cwasteson
   mars 5th, 2012 | 03:21       

   Kommer du att hålla fast vid denna tes eller byter du (så som du sa på lektionen i dag)?

   Skriv din tes som ett svar till min kommentar med ditt namn (här ovan).

 20.   joel den bästa
  mars 6th, 2012 | 10:03       

  hej! jag tänkte prata lite grann om det här med lego för tjejer,att man har nu börjat med rosa legobitar som ska dra till sig småtjejer för att det ska sälja,grejen är att jag tycker det är dåligt eftersom det ska rikta sig mot tjejer från 5 år och uppåt! Det är inte okej tycker jag eftersom vi antar att det är tjejer mellan 5 och 12 år som kommer att köpa det (kvinnliga legot)och har därför inte pengar att köpa det,det ända dom har är ju en liten summa dom får från föräldrarna om inte ens det,reklam ska rikta sig mot föräldrarna och inte flickorna.Men att det skulle vara könsdiskriminerande tycker jag inte,däremot tvärtom.

 21.   Linus
  mars 29th, 2012 | 12:05       

  Att jobba som elektriker är bra!
  Även om det är slitsamt och kan vara tungt ibland så blir är det bra för kroppen, så länge man jobbar på rätt sätt.
  Eftersom många elektriker jobbar i dammiga miljöer så är risken stor för kol, lungcancer, etc. därför är det viktigt att jobba med munskydd när man jobbar som elektriker. Om man röker när man jobbar som elektriker så bör man sluta eller i alla fall övergå till snus, för risken för kol och lungcancer blir ännu större om man röker när man jobbar som elektriker, säger byggare Christer Carlsson.
  En fullutbildad elektriker får ca 23,000 kr i lön/mån. Det vill säga en årslön på ca 276,000 kr. När man jobbar 1:a året i yrket får man ca 15,000 kr i månaden, 2:a året i yrket får man ca 19,000 kr i månaden och 3:e året så tjänar man ca 21,000 kr i månaden. Dessa studier är genomsnittliga intäkter i månaden enligt studier på hemsidan Wikipedia. Efter att man har jobbar 3 år efter skolan så är man fullutbildad elektriker.
  Jag läste i en artikel på hemsidan http://www.byggvärlden.se om att det saknas 5000 elektriker i Sverige och bristen väntas bli ännu större eftersom bara 800 av 1500 som tar examen från gymnasiets elprogram jobbar som elektriker efter examen. Det är ju bara lite mer än hälften som börjar jobba som elektriker.
  Det är väldigt mycket plugg som man måste läsa när man studerar till elektriker och det är ganska jobbigt, även tråkigt. Det mesta som man pluggar in använder man inte ens ute i yrket, man bara pluggar in det för att kunna få behörigheter.
  – Hade jag satt mig i en lektion nu, så hade jag inte fattat någonting, säger elektriker Svensson.

  Skrivet av: Linus Karlsson
  Datum: 2012-03-08
  Källor: http://www.wikipedia.se http://www.byggvärlden.se