Projektarbeten

Har du bestämt dig för vad ditt projektarbete ska handla om och vad du ska göra? Känner du att du har behov av stöd och tips från din svensklärare eller kurskamrater? Finns det något som anknyter till projektarbetet som du skulle vilja att vi jobbade med här på svenskan? Om du har nytta av att […]

Argumentation, del 2: skriva debattartiklar

Syfte Du vill påverka dina läsare! Bestäm dig för vad som är din tes! Tänk på att du ska kunna koppla den till dina programmål/din studieinriktning! Hur vill du att dina läsare ska påverkas? Vad vill du att de ska göra eller tänka efter att ha läst din artikel? Målgrupp Din målgrupp är en bred […]

Utvärdering, introduktion

Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world’s leading questionnaire tool.

Argumentation, del 1: ”skriftliga gräl”

Vi börjar med att läsa i boken s 148-150. Gör uppgift 1, 2a och 3. Dessa går vi sedan igenom tillsammans. Sedan ska vi ha skriftliga gräl. 1. A) Bestäm dig för en fråga som engagerar dig och som du kan lite om. Välj gärna något som har anknytning till din studieinriktning eller ett framtida […]