Dags att ge kamratrespons

Vintergäck

Att ge och få respons är bra träning. Genom att lägga märke till vad andra och vi själva gör bra, kan vi försöka utveckla dessa sidor hos oss själva. Här kan du få lite tips kring vad du kan tänka på när du skriver och tar emot kommentarer på dina egna texter:

 

 

Att ge och få skriftliga kommentarer

Några råd när du ska skriva kommentarer:

 • Skriv dina kommentarer som ett brev med hälsning och signatur.
 • Skriv kommentarer som är relevanta (som relaterar till inlägget som du kommenterar).
 • Var noga med ditt språk: använd korrekt stavning, skiljetecken och mellanrum.
 • Korrekturläs: läs igenom och bearbeta kommentaren  innan du publicerar den.
 • Ge konkreta komplimanger till skribenten (skriv inte bara att du gillar det eller att det var bra, utan skriv också vad som var bra och på vilket sätt).
 • Ställ frågor och be om förtydliganden om det är något som du inte förstår, men gör det på ett artigt sätt.

Några råd när du du får skriftliga kommentarer:

 • Tänk på att när du får respons på din text är det just din text som analyseras och kommenteras, inte du! Försök alltså att inte ta kommentarerna alltför personligt. Gå inte i försvar.
 • Se varje kommentar som en värdefull gåva! Någon har tagit sig tid och engagerat sig i vad du har skrivit. Någon försöker förstå vad du menar och vill hjälpa dig att hitta ett så effektivt och elegant sätt som möjligt att föra fram det på. Var därför noga med att tacka för de kommentarer och tips du får!
 • Om du får kommentarer som du tycker är konstruktiva och bra, så berätta gärna att du har haft nytta av dem.
 • Om du får kommentarer som du inte förstår eller som du på andra sätt tycker är felaktiga, kan du antingen bara strunta i dem eller ställa frågor till den som kommenterat. Om du vill starta en diskussion så tänk på att den som läst din text är din målgrupp och därmed till viss del alltid har rätt. Sedan kan en text så klart upplevas på många olika sätt och kanske är den kommentar du fått inte representativ för de flesta av dina läsare. Oavsett vilket: tänk på att över lag ha en ödmjuk och tacksam attityd.

OBS! Dessa regler gäller när du fått justa kommentarer. Men vad ska man göra om man får illasinnade och/eller fördomsfulla kommentarer? Vad tycker du?

Uppgift

I dag ska ni ge respons på fyra texter:

 • 2 st kommentarer på referat av texten om Big Brother-staden (här kan ni om ni vill jobba i samma grupper som när ni skrev referatet) och
 • 2 st kommentarer på referat av texten om näthatet (här jobbar ni individuellt).

När ni ger respons på referaten tänk på följande:

1. Finns det en fullständig källhänvisning i texten (artikelns rubrik, författare, var och när texten publicerats)?

ex: … , skriver Henrik Samuelsson i artikeln ”Såpamardröm blir verklighet i Tyskland”, publicerad i Helsingborgs Dagblad den 30 oktober 2004.

2. Finns det minst en referatmarkör?

ex: Samuelsson berättar att …

3. Är det formulerat med egna ord eller känns det som man har ”klippt och klistrat” från originaltexten?

4. Är texten begriplig (står allt man behöver veta för att förstå hur det hänger ihop?) och är texten sammanhängande (är den röda tråden tydlig?)?

5. Följer man skriftspråkets normer (är språket korrekt: ordvalet, meningsbyggnaden)?

 

Här kommer ett exempel på hur ett referat kan se ut:

Big Brother-stad byggs utanför Hamburg

Ett tyskt tv-bolag har beslutat att sätta upp en Big Brother-stad utanför Hamburg, skriver Henrik Samuelsson i artikeln ”Såpamardröm blir verklighet i Tyskland”, publicerad i Helsingborgs Dagblad den 30 oktober 2004. Big Brother-staden ska vara inhägnad och ha över 100 ständigt sändande tv-kameror, men i övrigt ska den likna en vanlig stad med torg, kyrka och rekreationsområde. Samuelsson berättar att tv-producenten tänker sig att deltagarna ska kunna tillbringa hela sina liv i hans såpavärld och att de ska få möjlighet att studera eller lära sig ett yrke och skaffa barn. Det filmade materialet ska sändas på Internet dygnet runt och höjdpunkterna ska visas varje kväll på tv.

Några kommentarer:

Glöm inte att du måste ha med en fullständig källhänvisning, t ex: skriver Henrik Samuelsson i artikeln ”Såpamardröm blir verklighet i Tyskland”, publicerad i Helsingborgs Dagblad den 30 oktober 2004.

Försök att också få med minst en källmarkering, t ex: Samuelsson berättar.

Tänk på att inte stycka upp din text i en massa småstycken. Det som handlar om samma sak ska stå ihop. Ta alltså inte ny rad efter varje punkt.

Citera inte, utan referera istället. Skriv alltså något i stil med ”Samuelsson berättar att tv-producenten tänker sig att deltagarna ska kunna tillbringa hela sina liv i hans såpavärld” istället för ”Vi hoppas att par blir gravida, berättade Rainer Laux som är producent för projektet.”

Comments are closed.